Ga naar hoofdinhoud

Rekenkundige functies

In dit hoofdstuk komen functies voor rekenkundige constanten en Booleaanse waarden aan de orde. Deze functies hebben geen parameters, maar de haakjes zijn wel verplicht.

Alle functies kunnen zowel in het load-script als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.