Ga naar hoofdinhoud

Logische functies

In dit gedeelte worden functies beschreven die logische bewerkingen behandelen. Alle functies kunnen zowel in het load-script als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.

Opmerking: Zowel IsNum als IsText retourneert 0 als de uitdrukking NULL is.

Example:  

In het volgende voorbeeld wordt een inline-tabel met gemengde tekst- en numerieke waarden galden en worden twee velden toegevoegd om te controleren of de waarde een numerieke waarde respectievelijk een tekstwaarde is.

Load *, IsNum(Value), IsText(Value) Inline [ Value 23 Green Blue 12 33Red];
 

De resulterende tabel ziet er als volgt uit:

Value IsNum(Value) IsText(Value)
23 -1 0
Green 0 -1
Blue 0 -1
12 -1 0
33Red 0 -1