Ga naar hoofdinhoud

Timestamp# - script- en grafiekfunctie

Timestamp#() evalueert een uitdrukking als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdsstempels die in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tekenreeks voor de tijdsstempel moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem. ISO 8601 wordt ondersteund voor tijdsstempels.