Ga naar hoofdinhoud

Time# - script- en grafiekfunctie

Time#() evalueert een uitdrukking als een tijdwaarde in de tijdnotatie die in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tijdreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.