Ga naar hoofdinhoud

Num# - script- en grafiekfunctie

Num#() converteert een teksttekenreeks naar een numerieke waarde in de getalnotatie die in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven. Aangepaste symbolen voor decimaalteken en scheidingstal voor duizendtallen zijn optionele parameters.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende datumreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt de getalopmaak die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script.