Ga naar hoofdinhoud

Money# - script- en grafiekfunctie

Money#() converteert een teksttekenreeks naar een geldwaarde in de opmaak die in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven. Aangepaste symbolen voor decimaalteken en scheidingstal voor duizendtallen zijn optionele parameters.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format

Tekenreeks die de verwachte invoerindeling beschrijft bij het converteren van de tekenreeks naar een numeriek interval.

Bij weglating wordt de geldopmaak die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.

dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script.

De functie money# gedraagt zich net zoals de functie num#, maar haalt de standaardwaarden voor het scheidingsteken voor decimalen en duizendtallen uit de scriptvariabelen voor geldnotatie of de systeeminstellingen voor valuta.