Ga naar hoofdinhoud

Invoervelden

OP DEZE PAGINA

Invoervelden

QlikView ondersteunt een speciaal soort veld, dat u wel kunt wijzigen zonder de uitvoering van het script: het invoerveld.

Een invoerveld is gelijk aan elk ander veld in QlikView, met het verschil dat de waarden, zoals die in het script worden gelezen, later kunnen worden aangepast zonder dat het script opnieuw hoeft te worden uitgevoerd. Invoervelden kunnen worden gebruikt zoals elk ander veld in elk soort werkbladobject.

Opmerking: Invoervelden zijn niet geschikt voor grote hoeveelheden gegevens omdat ze veel minder efficiënt zijn in het opslaan van gegevens dan normale velden.

Bij het gebruik van invoervelden worden door het script voor elke veldwaarde tijdelijke aanduidingen gemaakt, die later kunnen worden bewerkt zodat ze nieuwe gegevens kunnen bevatten. Van elk veld kan een invoerveld worden gemaakt door het op te nemen in een inputfield-opdracht in het script voordat het wordt weergegeven in een LOAD- of SELECT-opdracht.

Waarden van een invoerveld kunnen worden gewijzigd in cellen in keuzelijsten en tabelgrafiekuitdrukkingen. Alleen keuzelijsten en tabelkolommen die invoervelden bevatten, kunnen worden bewerkt. Door met de muis over een bewerkbare cel te bewegen, wordt een invoerpictogram weergegeven. Als u op het pictogram klikt, wordt voor de cel de modus voor het bewerken van invoer ingeschakeld. Met de toetsen pijl omhoog/omlaag kunt u van de ene naar de andere cel bewegen zonder de modus voor invoer bewerken uit te schakelen. Wanneer nieuwe waarden worden ingevoerd, wordt het gehele QlikView-document herberekend.

Opmerking: Een berekend veld en sleutelvelden kunnen niet als invoerveld worden gebruikt. De invoerveldfunctie wordt automatisch uitgeschakeld.

Een cel in een tabelgrafiekuitdrukking kan een speciale aggregatiefunctie voor invoervelden bevatten en toch nog geschikt zijn voor gegevensinvoer. De wijziging wordt dan teruggevoerd naar de onderliggende veldwaarden op basis van vooraf bepaalde algoritmen, zoals ''gelijk verdeeld'' of ''verhoudingsgewijs verdeeld''.

Het is mogelijk relatieve verandering op te geven.

Opmerking: Relatieve verandering werkt bij gebruik van de verdelingsmodus als onderdeel van de uitdrukking.

De volgende syntaxis is van toepassing (n is een getal):

%+n verhoogt de huidige waarde met n% 
%-n vermindert de huidige waarde met n% 
+=n verhoogt de huidige waarde met n 
-=n vermindert de huidige waarde met n 
*=n vermenigvuldigt de huidige waarde met n 
/=n deelt de huidige waarde door n 

Example:  

%+10 verhoogt de huidige waarde met 10%.

+=56 verhoogt de huidige waarde met 56.

*=2 vermenigvuldigt de waarde met 2.

/=2 deelt de waarde door 2.

/=0 geen wijziging.

Er zijn ook automatiserings-API's voor het programmatisch verwijderen en instellen van waarden.