Ga naar hoofdinhoud

weekyear - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert het jaar waarbij het weeknummer hoort conform ISO 8601. Het weeknummer varieert van 1 tot ongeveer 52.

Syntax:  

weekyear(expression)

 

Retourgegevenstype: geheel getal

Limitations:  

In sommige jaren begint week 1 in december, bijvoorbeeld december 1997. Andere jaren starten met week 53 van het vorige jaar, bijvoorbeeld januari 1999. Voor die paar dagen waarbij het weeknummer tot een ander jaar behoort, leveren de functies year en weekyear andere waarden op.