Ga naar hoofdinhoud

today - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de huidige datum op basis van de systeemklok.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

0 (dag van laatste voltooide laadbewerking)
1 (dag van aanroepen functie)
2 (dag van openen document)

Opmerking: Als u de functie gebruikt in een load-script, resulteert timer_mode=0 in de dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijl timer_mode=1 de dag van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Examples and results:  

Voorbeeld Resultaat

Today( 0)

Retourneert de dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens.

Today( 1)

Bij gebruik in een grafiekuitdrukking wordt de dag van de functieaanroep geretourneerd.

Bij gebruik in een load-script, wordt de dag geretourneerd waarop de huidige laadbewerking voor gegevens is gestart.

Today( 2)

Retourneert de dag waarop de app werd geopend.