Ga naar hoofdinhoud

now - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een tijdstempel van de huidige tijd op basis van de systeemklok. De standaardwaarde is 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

0 (tijd van laatste voltooide laadbewerking)
1 (tijd van aanroepen functie)
2 (tijd van openen document)

Opmerking: Als u de functie gebruikt in een load-script, resulteert timer_mode=0 in de tijd van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijl timer_mode=1 de tijd van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Examples and results:  

Voorbeeld Resultaat

now( 0)

Retourneert het tijdstip waarop de laatste laadbewerking voor gegevens is voltooid.

now( 1)

  • Bij gebruik in een grafiekuitdrukking wordt de tijd van de functieaanroep geretourneerd.
  • Bij gebruik in een load-script, wordt het tijdstip van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens geretourneerd.

now( 2)

Retourneert de tijd waarop het document werd geopend.