Ga naar hoofdinhoud

monthstart - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de maand die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

MonthStart(date[, period_no])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal dat, indien het 0 is of wordt weggelaten, de maand aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.