Ga naar hoofdinhoud

maketime - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een tijd die is berekend voor het uur hh, de minuut mm en de seconde ss.

Syntax:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
hh Het uur als een geheel getal.
mm

De minuut als een geheel getal.

Als geen minuut is aangegeven, wordt 00 verondersteld.

ss

De seconde als een geheel getal.

Als geen seconde is aangegeven, wordt 00 verondersteld.