Ga naar hoofdinhoud

lastworkdate - script- en grafiekfunctie

De functie lastworkdate retourneert de vroegste einddatum waarbij no_of_workdays (maandag-vrijdag) kan worden gehaald als wordt begonnen op start_date, waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel opgegeven holiday. start_date en holiday moeten geldige datums of tijdstempels zijn. 

Syntax:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
start_date De te evalueren begindatum.
no_of_workdays Het aantal te bereiken werkdagen.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantieperiode wordt aangegeven als een begin- en een einddatum, gescheiden door komma's.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'

U kunt meer dan één vakantieperiode uitsluiten, gescheiden door komma's.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'