Ga naar hoofdinhoud

inmonthtodate - script- en grafiekfunctie

Retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van de maand ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maand wordt geëvalueerd.
period_no

De maand kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maand aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.