Ga naar hoofdinhoud

converttolocaltime - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

converttolocaltime - script- en grafiekfunctie

Converteert een UTC- of GMT-tijdstempel naar een lokale tijd met twee representaties.

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
place

Een plaats of tijdzone uit de tabel met plaatsen en tijdzones hieronder. U kunt ook gebruikmaken van GMT of UTC om de lokale tijd te definiëren. De volgende waarden en tijdverschuivingsbereiken zijn geldig:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Opmerking: U kunt alleen standaard tijdverschuivingen gebruiken. Het is niet mogelijk een willekeurige tijdverschuiving te gebruiken, bijvoorbeeld GMT-04:27.
ignore_dst Stel in op True als u DST (zomertijd) wilt negeren.

Bij de resulterende tijd wordt rekening gehouden met zomertijd, tenzij ignore_dst is ingesteld op True.

Plaatsen en tijdzones

Met de functie ConvertToLocalTime wordt informatie over plaatsen en tijdzones overal ter wereld opgehaald uit het Windows-register. Dit houdt in dat de functie alleen werkt als de naam van de plaats die u wilt gebruiken, overeenkomt met de desbetreffende naam in het Windows-register.

De exacte naam waarmee de plaats in het Windows-register is geregistreerd, kan ook veranderen als de taalinstelling van uw Windows-installatie wordt gewijzigd. De namen van bepaalde steden en landen worden in verschillende talen namelijk verschillend geschreven.

Een volledige lijst met plaatsen en tijdzones is in het Windows-register te vinden in:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

U kunt de lijst met tijdzones en plaatsen ook vinden in het Configuratiescherm van Windows. Open Configuratiescherm, klik op Datum en tijd en vervolgens op Tijdzone wijzigen. In de vervolgkeuzelijst ziet u een volledige lijst met plaatsen of landen bij elke tijdzone.

Offsets voor GMT in combinatie met DST gebruiken

Na de implementatie van bibliotheken voor International Components for Unicode (ICU) in QlikView in november 2018, is voor het gebruik van offsets voor GMT (Greenwich Mean Time) in combinatie met DST (Daylight Saving Time) aanvullende informatie over de breedtegraad vereist.

GMT is een offset voor de lengtegraad (oost-west), terwijl DST een offset voor de breedtegraad (noord-zuid) is. Helsinki (Finland) en Johannesburg (Zuid-Afrika) hebben bijvoorbeeld dezelfde offset voor GMT+02:00, maar niet dezelfde offset voor DST. Dit betekent dat naast de offset voor GMT er voor de offset voor DST aanvullende informatie is vereist over de breedtegraad van de lokale tijdzone (invoer voor geografische tijdzone) om te beschikken over de volledige gegevens voor de lokale DST-omstandigheden.