Ga naar hoofdinhoud

addmonths - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de datum n maanden na startdate of, als n negatief is, de datum n maanden vóór startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
startdate De startdatum als tijdsstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
n Aantal maanden als een positief of negatief geheel getal.
mode mode geeft aan of de maand relatief tot het begin van de maand of relatief tot het eind van de maand is toegevoegd. Als de invoerdatum de 28ste of later is en mode is ingesteld op 1, dan is het resultaat van de functie een datum die even ver van het einde van de maand ligt als de invoerdatum. De standaardmodus is 0.