Ga naar hoofdinhoud

GMT - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de datum en huidige Greenwich Mean Time, zoals afgeleid uit de systeemklok en de tijdsinstellingen van Windows.

Syntax:  

GMT( )

Retourgegevenstype: dual