Ga naar hoofdinhoud

NumericCount - scriptfunctie

NumericCount() retourneert het aantal numerieke waarden dat is gevonden in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

NumericCountByCustomer
3
2
0
2
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; De tweede opdracht geeft als resultaat:
TotalNumericCount
7

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumericCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
Omdat er één OrderNumber is die een andere dupliceert, is het resultaat 6 unieke waarden.