Ga naar hoofdinhoud

Sum - scriptfunctie

Sum() berekent het totaal van de waarden die zijn geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

sum ( [ distinct] expr)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MySum

39

9

8