Ga naar hoofdinhoud

Afdrukvoorbeeld

Gebruik de functie afdrukvoorbeeld als u gedetailleerd wilt zien hoe een af te drukken object er op de afdruk uit gaat zien. Met het vergrootglas schakelt u tussen een voorbeeldgrootte van een hele pagina en een grootte van 100%.

Afdrukken De besturing wordt overgedragen aan het dialoogvenster Afdrukken: Algemeen van waaruit het actieve object kan worden afgedrukt.
Vervolgkeuzelijst #pages Met deze vervolgkeuzelijst kunt u snel wijzigen welke pagina's worden weergegeven in het voorbeeld.
Previous Als het voorbeeld meerdere pagina's bevat, kunt u op deze knop klikken om de vorige getoonde pagina te zien.
Next Als het voorbeeld meerdere pagina's bevat, kunt u op deze knop klikken om de volgende pagina te zien.
Pagina toevoegen Het voorbeeld wordt met een pagina uitgebreid als het actieve object niet op één pagina past.
Pagina verwijderen De huidige voorbeeldpagina wordt verwijderd.
Sluiten Het dialoogvenster wordt gesloten.
Help Hiermee wordt de QlikView Help geopend.