Ga naar hoofdinhoud

Bladwijzers importeren

Bladwijzers worden geïmporteerd in een bladwijzerbestand door Importeren... te kiezen in het menu Bladwijzers. Hiermee opent u een dialoogvenster waarmee u naar een bladwijzerbestand van QlikView kunt bladeren om dit vervolgens te selecteren (met extensie .qbm). Het dialoogvenster Bladwijzer importeren wordt vervolgens weergegeven.

In het dialoogvenster Bladwijzers importeren vindt u een lijst met alle bladwijzers die zich in het geselecteerde bladwijzerbestand bevinden.

Opmerking: Bladwijzers moet u alleen importeren in een QlikView-document met velden en veldwaarden waarnaar de bladwijzers verwijzen.
Te importeren bladwijzers Aan de linkerkant worden alle bladwijzers weergegeven die in het bladwijzerbestand zijn gedefinieerd.
Te importeren bladwijzers Aan de rechterkant wordt een lijst weergegeven met bestaande gebruikersbladwijzers of documentbladwijzers in het document. Bladwijzers moeten worden geïmporteerd als een gebruikersbladwijzer of een documentbladwijzer. Met de keuzerondjes boven in het dialoogvenster kunt u bepalen hoe de bladwijzer wordt geïmporteerd.
Importeren Markeer een of meer bladwijzers in de lijst Te importeren bladwijzers en druk op de knop om deze te importeren.
Naam wijzigen Hiermee wordt het dialoogvenster Bladwijzer hernoemen geopend waarin een nieuwe naam kan worden opgegeven voor de gemarkeerde bladwijzer voordat deze wordt geïmporteerd.