Ga naar hoofdinhoud

Wizard Bestand: Type - HTML

Tabellen In de groep Tabellen kunt u een specifieke tabel kiezen bij het lezen van een bestand met meerdere tabellen, zoals HTML- of Excel-bestanden. In Excel worden alle werkbladen in een werkmap en alle benoemde gebieden (zoals meerdere cellen met namen) in de werkbladen aangeduid als mogelijke tabellen.
Labels Als de veldnamen (kolomkoppen) zijn opgeslagen in de eerste regel van de tabel, moet u Ingevoegde labels kiezen. Het type DIF staat de expliciete benaming van velden toe. In dat geval kunt u Uitdrukkelijk kiezen. Als de tabel geen veldnamen bevat, moet u Geen gebruiken.
Tekenset Hier stelt u de tekenset van het tabelbestand in. Als het gewenste teken niet in de keuzelijst staat, kunt u Aangepast kiezen. Hiermee opent u het dialoogvenster Codepaginakiezer waarin u kunt kiezen uit de tekensets die zijn geïnstalleerd op de computer.
Vaste posities analyseren Hiermee wordt de breedte van kolommen geanalyseerd en ingesteld voor bestanden met een vaste recordlengte en voor sommige HTML-tabellen. Na de analyse kunt u kolomeinden toevoegen of verwijderen in het voorbeeldvenster.
Vaste posities wissen Hiermee worden alle kolomeinden gewist (voor bestanden met een vaste recordlengte en voor sommige HTML-tabellen).