Ga naar hoofdinhoud

Wizard Bestand: Opties

OP DEZE PAGINA

Wizard Bestand: Opties

Bestandparameters

Labels Als de veldnamen (kolomkoppen) zijn opgeslagen in de eerste regel van de tabel, moet u Ingevoegde labels kiezen. Het type DIF staat de expliciete benaming van velden toe. In dat geval kunt u Uitdrukkelijk kiezen. Als de tabel geen veldnamen bevat, moet u Geen gebruiken.

Clausules

Where... Hiermee wordt het dialoogvenster Where-clausule geopend waarmee een where-clausule voor de opdracht load wordt gemaakt.
Wissen Hiermee wordt de transformatie en/of where-clausule van een kruistabel ongedaan gemaakt.

Voorvoegsels

Crosstable Hiermee opent u het dialoogvenster Kruistabel, waarmee u de parameters kunt instellen voor de transformatie van een kruistabel in een tabel met drie (of meer) kolommen.
Hiërarchie... Hiermee opent u het dialoogvenster Hiërarchie parameters, waarin u de parameters voor een hiërarchietabel kunt instellen (parameters tussen haken zoals in het script).
Wissen Hiermee wordt de transformatie van een kruistabel of hiërarchietabel ongedaan gemaakt.

Als u zowel een kruistabeltransformatie als een where-clausule gebruikt, wordt de where-clausule het eerst geëvalueerd. U kunt dus niet eerst een transformatie uitvoeren van een kruistabel en daarna een where-clausule toepassen. Als u echter een where-clausule moet toepassen op een reeds getransformeerde tabel, kan een constructie met een tijdelijke tabel uitkomst bieden:

TempTable: Crosstable (…) Load … from …;

RealTable: Load … resident TempTable where …;

Drop Table TempTable;