Ga naar hoofdinhoud

Bladwijzer(s) exporteren

Het dialoogvenster Bladwijzers exporteren bevat een lijst met alle bladwijzers die zijn gedefinieerd in het huidige document. Alleen de bladwijzers met een vinkje worden opgenomen in het bestand met geëxporteerde bladwijzers (.qbm).

Als u op OK klikt, wordt u gevraagd een naam en een locatie op te geven voor het bladwijzerbestand. Het opgeslagen bladwijzerbestand kunt u later weer gebruiken of aan andere gebruikers van hetzelfde QlikView-document distribueren.