Ga naar hoofdinhoud

Exporteren/Inhoud exporteren...

Hiermee opent u het dialoogvenster Opslaan als. Hierin kunt u een naam, een pad en het bestandstype voor de geëxporteerde gegevens opgeven.

Het bestand kan in een van de volgende indelingen worden opgeslagen: Door komma gescheiden, Door puntkomma gescheiden, Door tab gescheiden, Hypertext (HTML), XML en Excel (xls of xlsx). De standaardindeling is *.qvo (QlikViewOutput), een door tabs gescheiden bestand.

Opmerking: Bij het exporteren van een a qvo-bestand worden de gegevens geëxporteerd zoals ze in het QlikView-document worden weergegeven. Als er naar Excel wordt geëxporteerd, worden de onderliggende gegevens weliswaar geëxporteerd, maar weergegeven in Excel-indeling.