Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Reactieveroorzakers

OP DEZE PAGINA

Documenteigenschappen: Reactieveroorzakers

Op het tabblad Reactieveroorzakers kunt u acties opgeven (waaronder macroacties) die moeten worden uitgevoerd bij bepaalde gebeurtenissen op document-, variabele- en veldniveau.

Niet alle acties kunnen worden ingeschakeld via de volgende reactieveroorzakers.

Opmerking:

Er zijn enkele beperkingen in het gedrag van bepaalde reactieveroorzakers voor macro's als u met documenten werkt op QlikView Server.

Macro's in QV-documenten op de QV-server

Reactieveroorzakers voor document In deze groep kunnen acties worden opgegeven die moeten worden uitgevoerd bij geselecteerde gebeurtenissen in het document. Er moet een gebeurtenis in de lijst worden geselecteerd voordat er acties of macro's aan kunnen worden toegewezen.
OnAnySelect
Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als er een selectie is gemaakt in een willekeurig veld van het QlikView-document.
OnOpen
Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als het QlikView-document wordt geopend. Deze gebeurtenis wordt niet ondersteund bij uitvoeren in de AJAX-client.
OnPostReduceData
Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als de opdracht Gegevens reduceren is uitgevoerd.
OnPostReload
Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als het script opnieuw is uitgevoerd.
Actie(s) toevoegen
Met deze knop opent u de pagina Acties. Op deze pagina kunt u een of meer acties toevoegen aan de reactieveroorzaker. Kies de actie macro als u een bestaande macronaam wilt toewijzen, of typ een willekeurige naam en maak hiervoor later een macro in het dialoogvenster Module bewerken.
De actie wordt uitgevoerd elke keer dat de geselecteerde gebeurtenis op documentniveau voorkomt. Als er een of meer acties aan de gebeurtenis zijn toegewezen, verandert de knop in Actie bewerken en kan de actie voor de gebeurtenis worden gewijzigd.
Reactieveroorzakers voor veld In deze groep kunnen acties worden opgegeven die moeten worden uitgevoerd bij veranderingen in de logische status van een opgegeven veld in het document. Selecteer een veld in de lijst en druk op een van de knoppen om er een of meer acties aan toe te wijzen. Met de knoppen opent u de pagina Acties. Hier kunnen een of meer acties worden toegewezen, zoals een bestaande macronaam, of u kunt hier een willekeurige naam typen en hiervoor later een macro maken in het dialoogvenster Module bewerken.
Als er een actie is toegewezen aan het veld, verandert de knop in Actie bewerken. Er zijn verschillende Reactieveroorzakers voor veld:
OnSelect
De actie wordt uitgevoerd elke keer dat er een selectie is gemaakt in het geselecteerde veld.
OnLock
Elke keer dat het veld wordt vergrendeld, wordt de actie uitgevoerd.
OnChange
De actie wordt uitgevoerd elke keer dat er een selectie wordt gemaakt in een willekeurig veld dat logisch is geassocieerd met het opgegeven veld.
OnUnlock
Elke keer dat het veld wordt ontgrendeld, wordt de actie uitgevoerd.
Reactieveroorzakers voor variabelen In deze groep kunt u acties opgeven die moeten worden uitgevoerd bij veranderingen in de inhoud van een opgegeven variabele in het document.
Selecteer een variabele in de lijst en druk op een van de knoppen om er een of meer acties aan toe te wijzen. Met de knoppen opent u de pagina Acties. Op deze pagina kunt u een of meer acties toevoegen aan de reactieveroorzaker. Kies de actie macro als u een bestaande macronaam wilt toewijzen, of typ een willekeurige naam en maak hiervoor later een macro in het dialoogvenster Module bewerken.
Als er een actie is toegewezen aan de variabele, verandert de knop in Actie bewerken en kunt u de actie voor de gebeurtenis wijzigen. Er zijn verschillende Reactieveroorzakers voor variabelen:
OnInput
De actie wordt uitgevoerd elke keer dat er rechtstreeks een nieuwe waarde voor de geselecteerde variabele wordt ingevoerd.
OnChange
De actie wordt uitgevoerd elke keer dat de waarde van de geselecteerde variabele verandert als gevolg van wijzigingen in andere variabelen of in de logische status van het document. Dit is kenmerkend voor variabelen die een formule bevatten.
Opmerking: Voor achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van QlikView moet de actie bestaan uit een macroactie. Een actie die bestaat uit niet meer dan één macroactie, wordt bij het opslaan terugvertaald naar de oude tekenreeksopmaak.
Opmerking: Acties die andere acties veroorzaken, zogeheten trapsgewijze acties, kunnen onvoorziene gevolgen hebben en worden niet ondersteund!