Ga naar hoofdinhoud

Generieke databases

Een generieke database is een tabel waarin de veldnamen als veldwaarden worden opgeslagen in de ene kolom en de veldwaarden in een tweede kolom. Generieke databases worden vaak gebruikt voor kenmerken van verschillende objecten.

Kijk naar het voorbeeld van een GenericTable hieronder. Dit is een generieke database met twee objecten, een bal en een doos. Sommige kenmerken zijn uiteraard gemeenschappelijk voor beide objecten, zoals kleur en gewicht. Andere kenmerken zijn dat niet, zoals diameter, hoogte, lengte en breedte.

GenericTable
object attribute value
ball color red
ball diameter 10 cm
ball weight 100 g
box color black
box height 16 cm
box length 20 cm
box weight 500 g
box width 10 cm

Aan de ene kant is het niet fraai de gegevens zo op te slaan dat elk kenmerk een eigen kolom krijgt, omdat veel kenmerken niet relevant zijn voor een bepaald object.

Aan de andere kant is het ook niet overzichtelijk om lengtes, kleuren en gewichten door elkaar weer te geven.

Als deze database op de standaardmanier in QlikView wordt geladen en de gegevens in een tabel worden weergegeven, ziet deze er als volgt uit:

Als de tabel echter als een generieke database wordt geladen, worden kolommen twee en drie opgesplitst in verschillende tabellen, één voor elke unieke waarde van de tweede kolom:

De syntaxis hiervoor is eenvoudig:

Example:  

Generic SELECT* from GenericTable;

Het doet er niet toe of de generieke database is geladen met behulp van een opdracht LOAD of SELECT.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view