Ga naar hoofdinhoud

Kopieermodus

Schakelt van logische modus naar kopieermodus. In de kopieermodus worden waarden waarop u hebt geklikt naar het Klembord gekopieerd zonder dat de logische status van het actieve QlikView-document wijzigt. Als de kopieermodus is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord geopend. In dit dialoogvenster stelt u een lijst samen met waarden die moeten worden gekopieerd.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view