Ga naar hoofdinhoud

Contextinterpretatie

Met het dialoogvenster Contextinterpretatie kunt u de waarde van een cel verruilen voor verborgen informatie die de cel bevat.

De cel kan diverse andere codes met extra info bevatten, elk met één of soms meer kenmerken. Door de juiste code met extra info en het kenmerk te selecteren en op OK te klikken, wordt de celinhoud vervangen door de waarde van het kenmerk.

Tag Een lijst van de codes met extra info in de cel.
Attribute Het kenmerk van de gemarkeerde extra info.
Waarde De waarde van het kenmerk.