Ga naar hoofdinhoud

Diagrammen

OP DEZE PAGINA

Diagrammen

Grafieken en tabellen zijn werkbladobjecten waarin getallen zeer beknopt kunnen worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld geldsommen tonen verdeeld over verschillende velden, zoals jaar, maand, accountnummer, enzovoort.

Grafieken en tabellen kunnen worden ingesteld op de weergave van de frequentie van verschillende waarden van een veld, of op de weergave van een berekende waarde, bijvoorbeeld de som van de mogelijke waarden van een veld. In beide gevallen moet een bepaald veld worden gekozen als x-as. Dit is het veld dat wordt gebruikt als naam voor de segmenten van de cirkelgrafiek, de staven in de staafgrafiek en de rijen in de draaitabel.

De verschillende beschikbare grafiektypen

De grafiektypen waaruit u kunt kiezen zijn een staafgrafiek, cirkelgrafiek, combinatiegrafiek, spreidingsgrafiek, lijngrafiek, radargrafiek, rastergrafiek, metergrafiek, blokgrafiek, trechtergrafiek, draaitabel, standaard tabel en mekko-grafiek.

Staafgrafiek

Cirkelgrafiek

Combinatiegrafiek

Spreidingsgrafiek

Lijngrafiek

Radargrafiek

Rastergrafiek

Metergrafiek

Blokgrafiek

Trechtergrafiek

Draaitabel

Standaard tabel

Mekko-grafiek

QlikView-grafieken kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld. De eerste categorie, grafieken en tabellen, bestaat uit staaf-, lijn-, combinatie-, cirkel-, spreidings-, radar-, raster-, blok- en metergrafieken. De tweede categorie, tabelgrafieken, bestaat uit standaard tabellen en draaitabellen. Deze grafiektypen worden getekend als tabellen, met cellen in kolommen en rijen. Tabellen lijken in veel opzichten op tabelvormige grafieken. De tabel is echter geen grafiek maar een apart type werkbladobject.

Grafieken en diagrammen

In de onderstaande staafgrafiek wordt een aantal veel voorkomende componenten van een QlikView-grafiek weergegeven:

De positie van veel componenten kan door de gebruiker worden gewijzigd.

Formaat en positie van grafiekcomponenten wijzigen

Tabelgrafieken

In de bovenstaande draaitabel wordt een aantal veel voorkomende componenten van een QlikView-tabelgrafiek weergegeven.