Ga naar hoofdinhoud

ZTestw_z - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

ZTestw_z - script- en grafiekfunctie

ZTestw_z() retourneert de geaggregeerde z-waarde voor een serie waarden.

Deze functie is van toepassing op z-testen waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Als de functie wordt gebruikt in het load-script, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een grafiekuitdrukking, worden de waarden herhaald over de grafiekdimensies.

Syntax:  

ZTestw_z (weight, value [, sigma]) 

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value De waarden moeten op value worden geretourneerd. Er wordt uitgegaan van een steekproefgemiddelde van 0. Als u met een ander gemiddelde wilt werken, trekt u die waarde van de steekproefwaarden af.
weight Elke steekproefwaarde in value kan een of meer keer worden geteld, afhankelijk van de corresponderende wegingsfactor in weight.
sigma De standaarddeviatie kan, indien bekend, worden opgegeven in sigma. Als sigma wordt weggelaten, wordt de huidige standaarddeviatie van de steekproef gebruikt.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Example:  

ZTestw_z( Weight, Value-TestValue)