Ga naar hoofdinhoud

Chi2Test_chi2 - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

Chi2Test_chi2 - script- en grafiekfunctie

Chi2Test_chi2() retourneert de geaggregeerde chi2-test voor een of twee series waarden.

Als de functie wordt gebruikt in het load-script, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een grafiekuitdrukking, worden de waarden herhaald over de grafiekdimensies.

Opmerking: Alle QlikView chi2-testfuncties hebben dezelfde argumenten.

Syntax:  

Chi2Test_chi2(col, row, actual_value[, expected_value])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
col, row De opgegeven kolom en rij in de matrix met waarden die worden getest.
actual_value De geobserveerde waarde van de gegevens in de opgegeven col en row.
expected_value De verwachte waarde voor de verdeling in de opgegeven col en row.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Examples:  

Chi2Test_chi2( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_chi2( Gender, Description, Observed, Expected )