Ga naar hoofdinhoud

Een voorbeeld van het gebruik van linest-functies

De linest-functies worden gebruikt om te zoeken naar waarden die verband houden met lineaire regressieanalyse. In dit gedeelte wordt beschreven hoe grafieken kunnen worden gebouwd aan de hand van voorbeeldgegevens, om de waarden te vinden van de linest-functies die beschikbaar zijn in QlikView. De linest-functies kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in grafiekuitdrukkingen.

Raadpleeg de individuele onderwerpen over de linest-grafiek- en scriptfunctie voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

De steekproefgegevens laden

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuw document.
 2. Selecteer Script bewerken op de werkbalk en voeg het volgende toe aan het script:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Sla het script op en klik op Opnieuw laden om de gegevens te laden.

De resultaten van de scriptberekeningen weergeven

Doe het volgende:

 1. Voeg een tabelvak toe op het werkblad en selecteer de volgende velden die moeten worden weergegeven:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

De tabel die de resultaten van de linest-berekeningen bevat die zijn uitgevoerd in het script voor het laden van gegevens, moet er als volgt uitzien:

Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

De grafieken van de linest-grafiekfuncties maken

Doe het volgende:

 1. Een nieuwe lijndiagram maken doet u via Object > Nieuw werkbladobject > Diagram...:
  • Voeg in het venster Dimensies de dimensie X toe.
  • Voeg in het venster Uitdrukking de meting Sum(Y) toe.
  • Hef in het venster Presentatie de selectie Nulwaarden (leeg) weglaten op.

  Er wordt een lijngrafiek gemaakt dat de grafiek van X voorstelt, afgezet tegen Y, van waaruit de linest-functies worden berekend.

 2. Schakel voor de uitdrukking Sum(Y) de functie voor lineaire trendlijnen in en schakel Vergelijking tonen in.

  Dit leidt ertoe dat QlikView de best passende ingebouwde lijn weergeeft met de beschreven lineaire regressiefunctie.

 3. Bereken de lineaire regressiefunctie met de functies linest_b en linest_m door een tweede uitdrukking toe te voegen, die is gedefinieerd als:

  $(=LINEST_M(Y,X))*ONLY(X)+$(=LINEST_B(Y,X))

 4. Voeg een strakke tabel toe op het werkblad en voeg het volgende toe als een berekende dimensie:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Hierbij wordt de functie voor synthetische dimensies gebruikt om labels voor de dimensies te maken met de namen van de linest-functies. U kunt het label wijzigen in Linest functions om ruimte te besparen.

 5. Voeg de volgende uitdrukking als meting toe aan de tabel:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Hiermee wordt de waarde van het resultaat van iedere linest-functie weergegeven naast de overeenkomstige naam in de synthetische dimensie. Het resultaat van Linest_b(Y,X) wordt weergegeven naast linest_b, enzovoort.

Resultaat

Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186