Ga naar hoofdinhoud

Fractile - diagramfunctie

Fractile() retourneert de waarde die correspondeert met de inclusieve fractiel (kwantiel) van de geaggregeerde gegevens in het bereik van de uitdrukking, geïtereerd op de diagramdimensies.

Tip: U kunt FractileExc - diagramfunctie gebruiken om de exclusieve fractiel te berekenen.

Syntax:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Return data type: numeriek

De functie retourneert de waarde die overeenkomt met de rangorde zoals gedefinieerd door rangorde = fractie * (N-1) + 1 waarbij N het aantal waarden is in expr. Als rangorde een niet-geheel getal is, wordt een interpolatie uitgevoerd tussen de twee dichtstbijzijnde waarden.

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De expressie of het veld met de te gebruiken gegevens bij het berekenen van de fractiel.
fraction Een getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

By using TOTAL [<fld {.fld}>], where the TOTAL qualifier is followed by a list of one or more field names as a subset of the chart dimension variables, you create a subset of the total possible values.

Limitations:  

De uitdrukking mag geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Examples and results:  

Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Voorbeeld Resultaat
Fractile(Sales, 0.75)

Voor een tabel met de dimensie Customer en de meting Fractile([Sales]), is 71.75 het resultaat als Totalen worden weergegeven. Dit is het punt in de verdeling van waarden van Sales waar 75% van de waarden onder vallen.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) 71.75 voor alle waarden van Customer, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat dimensies buiten beschouwing worden gelaten.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) 70 voor het totaal, omdat het gebruik van de kwalificatie DISTINCT betekent dat alleen unieke waarden in Sales worden geëvalueerd voor elke Customer.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');