Ga naar hoofdinhoud

Correl - grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

Correl - grafiekfunctie

Correl() retourneert de geaggregeerde correlatiecoëfficiënt voor twee gegevensverzamelingen. De correlatiefunctie is een maat voor de relatie tussen de gegevensverzamelingen en is geaggregeerd voor (x,y)-waardeparen, herhaald op de dimensies van de grafiek.

Syntax:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value1, value2 De uitdrukkingen of velden die de twee voorbeeldsets bevatten waarvoor de correlatiecoëfficiënt moet worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT vóór de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie, genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Limitations:  

De uitdrukking mag geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Examples and results:  

Voorbeeld Resultaat
Correl(Age, Salary)

Voor een tabel met de dimensie Employee name en de meting Correl(Age, Salary) is het resultaat 0.9270611. Het resultaat wordt alleen weergegeven voor de cel met totalen.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Dit en de volgende resultaten worden weergegeven met drie cijfers achter het decimaalteken omwille van de leesbaarheid.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');