Ga naar hoofdinhoud

RangeNumericCount - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeNumericCount - script- en grafiekfunctie

RangeNumericCount() retourneert het aantal numerieke waarden in de uitdrukking of het veld.

Syntax:  

RangeNumericCount(first_expr[, Expression])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Het argument van deze functie kan interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een bereik van waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeNumericCount (1,2,4)

Retourneert 3

RangeNumericCount (5,'abc') Retourneert 1
RangeNumericCount (null( ))

Retourneert 0

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Retourneert het aantal numerieke waarden in de drie resultaten van de functie MaxString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
10 1
abc 1
8 2
def 1
xyz 1
9 1

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

def

xyz

9

] ;

See also