Ga naar hoofdinhoud

RangeMinString - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeMinString - script- en grafiekfunctie

RangeMinString() retourneert de eerste waarde die in de gesorteerde tekst van de uitdrukking of het veld wordt gevonden.

Syntax:  

RangeMinString(first_expr[, Expression])

Return data type: tekenreeks

Arguments:  

Het argument van deze functie kan interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een bereik van waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.Er kunnen meerdere extra uitdrukkingen worden gebruikt.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeMinString (1,2,4)

Retourneert 1

RangeMinString ('xyz','abc')

Retourneert 'abc'
RangeMinString (5,'abc') Retourneert 5
RangeMinString (null( ))

Retourneert NULL

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))

Retourneert het eerste (in alfabetische volgorde) van de drie resultaten van de functie MinString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10

10

abc 10
8 8
def 8
xyz 8
9 9

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;