Ga naar hoofdinhoud

RangeMin - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeMin - script- en grafiekfunctie

RangeMin() retourneert de laagste numerieke waarden die binnen de uitdrukking of het veld worden gevonden.

Syntax:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.Er kunnen meerdere extra uitdrukkingen worden gebruikt.

Limitations:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten

RangeMin (1,2,4)

Retourneert 1
RangeMin (1,'xyz')

Retourneert 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Retourneert NULL

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeMin voor elk van de records in de tabel.
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMin (Above(MyField,0,3))

Retourneert de minimale waarde in het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeMin().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;