Ga naar hoofdinhoud

RangeCount - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeCount - script- en grafiekfunctie

RangeCount() retourneert het aantal waarden, zowel tekst als numeriek, in de uitdrukking of het veld.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Het argument van deze functie kan interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een bereik van waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr

De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden geteld.

Expression

Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden geteld.

Limitations:  

NULL-waarden worden niet meegeteld.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeCount (1,2,4)

Retourneert 3

RangeCount (2,'xyz')

Retourneert 2
RangeCount (null( )) Retourneert 0
RangeCount (2,'xyz', null()) Retourneert 2

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeCount voor elk van de records in de tabel.
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Retourneert het aantal waarden dat is opgenomen in de drie resultaten van MyField. Door het tweede en derde argument van de functie Above() op te geven als 3, worden de waarden geretourneerd van de drie velden boven de huidige rij, waarbij er voldoende rijen zijn om als invoer te worden gebruikt voor de functie RangeSum().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
2 1
8 2
18 3
5 3
9 3

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;