Ga naar hoofdinhoud

RangeCorrel - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeCorrel - script- en grafiekfunctie

RangeCorrel() retourneert de correlatiecoëfficiënt voor twee gegevensverzamelingen. De correlatiecoëfficiënt is een maat voor de relatie tussen de gegevensverzamelingen.

Syntax:  

RangeCorrel(x_values , y_values[, Expression])

Return data type: numeriek

Gegevensreeksen moeten worden ingevoerd als (x,y) paren. Als u bijvoorbeeld twee reeksen gegevens, array 1 en array 2, wilt evalueren, waarbij array 1 = 2,6,9 en array 2 = 3,8,4, schrijft u RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), waarmee 0.269 wordt geretourneerd.

Arguments:  

Argument Beschrijving
x-value, y-value Elke waarde vertegenwoordigt een enkele waarde of een bereik van waarden die wordt geretourneerd door een interrecordfunctie met een derde optionele parameter. Elke waarde of bereik van waarden moet overeenkomen met een x-value of een bereik van y-values.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Limitations:  

De functie vereist ten minste twee coördinaatparen.

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden geven NULL retour.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4)

Retourneert 0.269