Ga naar hoofdinhoud

Frac

OP DEZE PAGINA

Frac

Frac() retourneert de fractie rechts van het decimaalteken van x, waarbij x een reëel getal is.

De fractie is zodanig geformuleerd dat Frac(x ) + Floor(x ) = x. In eenvoudige termen betekent dit dat het fractionele deel van een positief getal het verschil is tussen het getal (x) en het gehele getal dat hieraan voorafgaat.

Bijvoorbeeld: Het fractionele deel van 11,43 = 11,43 - 11 = 0,43

Voor een negatief getal, bijvoorbeeld -1,4, Floor(-1.4) = -2, hetgeen het volgende resultaat oplevert:
Het fractionele deel van -1,4 = 1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: numeriek

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
Frac( 11.43 )

Retourneert 0.43

Frac( -1.4 )

Retourneert 0.6

See also