Ga naar hoofdinhoud

XNPV

OP DEZE PAGINA

XNPV

XNPV() retourneert de geaggregeerde interne opbrengstwaarde voor een schema van cashflows (niet noodzakelijk periodiek) dat wordt vertegenwoordigd door getallenparen in de uitdrukkingen pmt en date, herhaald op de dimensies van de grafiek. De kortingen voor alle betalingen zijn gebaseerd op een jaar van 365 dagen.

Syntax:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Return data type: numeriek Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld.

Arguments:  

Argument Beschrijving
discount_rate discount_rate is het kortingspercentage over een bepaalde periode.
pmt Betalingen. De uitdrukking of het veld met de cashflows die horen bij het betalingenschema dat is gegeven in date.
date De uitdrukking of het veld met het datumschema dat hoort bij de cashflowbetalingen die zijn gegeven in pmt.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Limitations:  

discount_rate,pmt en date mogen geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Examples and results:  

Voorbeeld Resultaat
XNPV(Discount, Payments, Date) -$3164.35

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also