Ga naar hoofdinhoud

GetSelectedCount

GetSelectedCount() retourneert het aantal geselecteerde (groene) waarden in een veld.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.
include_excluded Als de parameter is ingesteld op True(), worden ook geselecteerde waarden meegeteld die momenteel worden uitgesloten door selecties in andere velden. Als de parameter is ingesteld op False of wordt weggelaten, worden deze waarden niet opgenomen.
state_name De naam van een alternatieve status. Indien gespecificeerd, wordt de getelde waarde voor het veld met de alternatieve status geretourneerd. Als geen alternatieve status wordt verstrekt, wordt de standaardstatus gebruikt.

Examples and results:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van drie velden die in verschillende keuzelijsten worden geladen, één voor First name, één voor Initials en één voor Has cellphone.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetSelectedCount ([First name])

1 aangezien één waarde is geselecteerd in First name.

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetSelectedCount ([Initials])

0 aangezien er geen waarden zijn geselecteerd in Initials.

Met geen selecties in .First name, selecteert u alle waarden in Initials en selecteert u vervolgens de waarde Yes in Has cellphone.

GetSelectedCount ([Initials], True())

6. Hoewel bij selecties met InitialsMC en PD Has cellphone is ingesteld op No, is het resultaat nog steeds 6, omdat het argument include_excluded is ingesteld op True().

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');