Ga naar hoofdinhoud

GetAlternativeCount

GetAlternativeCount() wordt gebruikt om het aantal alternatieve (lichtgrijze) waarden in het vastgestelde veld te zoeken.

Syntax:  

GetAlternativeCount (field_name)

Retourgegevenstype: geheel getal

Arguments:  

Argument Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.

Examples and results:  

In het volgende voorbeeld wordt het veld First name gebruikt dat naar een keuzelijst is geladen.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetAlternativeCount ([First name])

4 aangezien er 4 unieke en uitgesloten (grijze) waarden zijn in First name.

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetAlternativeCount ([First name])

3 aangezien er 3 unieke en uitgesloten (grijze) waarden zijn in First name.

Stel dat er geen waarden worden geselecteerd in First name.

GetAlternativeCount ([First name])

0 aangezien er geen selecties zijn.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');