Ga naar hoofdinhoud

Count

Count() wordt gebruikt om het aantal waarden, tekst en numeriek, in elke grafiekdimensie te aggregeren.

Syntax:  

Count([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT vóór de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie, genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Examples and results:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

In de volgende voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat alle klanten worden geselecteerd, behalve waar aangegeven.

Voorbeeld Resultaat
Count(OrderNumber)

10, omdat er 10 velden zijn die een waarde voor OrderNumber zouden kunnen hebben en alle records, zelfs lege, worden geteld.

Opmerking: "0" telt als een waarde en niet een lege cel. Alleen als een meting aggregeert tot 0 voor een dimensie, wordt die dimensie niet ingesloten in grafieken.
Count (Customer) 10, omdat met Count het aantal exemplaren in alle velden wordt geëvalueerd.
Count (DISTINCT [Customer]) 4, omdat bij gebruik van de kwalificatie Distinct alleen unieke exemplaren worden geëvalueerd met Count.

Stel dat klant Canutility is geselecteerd.

Count (OrderNumber)/Count ({1} TOTAL OrderNumber

0.2, omdat de uitdrukking het aantal orders van de geselecteerde klant retourneert als percentage van de orders van alle klanten. In dit geval 2/10.

Stel dat klanten Astrida en Canutility zijn geselecteerd

Count(TOTAL <Product> OrderNumber)

5, omdat dat het aantal orders is dat is geplaatst voor producten voor alleen de geselecteerde klanten en omdat lege cellen worden meegeteld.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');