Ga naar hoofdinhoud

Mode - grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

Mode - grafiekfunctie

Mode() retourneert de vaakst voorkomende waarde, de modus, in de geaggregeerde gegevens. De functie Mode() kan zowel tekstwaarden als numerieke waarden verwerken.

Syntax:  

Mode([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Voorbeelden Resultaten

Mode(UnitPrice)

Voer de selectie Customer A uit.

15, omdat dit de meestvoorkomende waarde in UnitSales is.

Retourneert NULL (-). Geen enkele waarde komt vaker voor dan de andere.

Mode(Product)

Voer de selectie uit. Customer A

AA, omdat dit de meest voorkomende waarde in Product is.

Retourneert NULL (-). Geen enkele waarde komt vaker voor dan de andere.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat de meest voorkomende waarde nog steeds 15 is, ook als de grafiekdimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Voer de selectie Customer B uit.

Mode)({1} TOTAL UnitPrice)

15, ongeacht de uitgevoerde selectie, omdat de Set Analysis-uitdrukking {1} de set records definieert die moeten worden geëvalueerd als ALL, ongeacht welke selectie wordt gemaakt.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view