Ga naar hoofdinhoud

Bladwijzertypen

Er zijn verschillende typen bladwijzers:

Documentbladwijzers worden opgeslagen in het qvw-document. Deze zijn altijd beschikbaar voor iedereen die het document lokaal of vanaf een QlikView Server opent.
Gebruikersbladwijzers worden apart opgeslagen op de computer van de gebruiker. Deze zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft gemaakt op de computer waarop ze werden gemaakt. Als het document wordt verplaatst of een andere naam krijgt, gaan alle persoonlijke bladwijzers van het document verloren.
Persoonlijke serverbladwijzers zijn alleen beschikbaar bij het werken met een document op QlikView Server en alleen voor geverifieerde gebruikers. Ze worden opgeslagen in een locatie op de server en zijn toegankelijk voor de gebruiker vanaf elke computer waarop hij of zij correct is aangemeld.
Gedeelde serverbladwijzers zijn alleen beschikbaar bij het werken met een document op QlikView Server en alleen voor geverifieerde gebruikers. Elke gebruiker die een persoonlijke serverbladwijzer maakt, kan aangeven dat de bladwijzer mag worden gedeeld met andere gebruikers. Deze objecten zijn dan beschikbaar voor andere gebruikers. Gedeelde serverbladwijzers worden net als persoonlijke bladwijzers opgeslagen op een locatie op de server.
Tijdelijke bladwijzers worden gemaakt door QlikView bij gebruik van sommige functies, zoals E-mail met bladwijzer als koppeling en Document Chain. Deze zijn alleen beschikbaar bij het werken met een document op QlikView Server en alleen voor geverifieerde gebruikers.
Opmerking: Als u wijzigingen aanbrengt in het gegevensmodel, werken bestaande bladwijzers mogelijk niet meer, zelfs als u dezelfde veldnamen blijft gebruiken. Als u bijvoorbeeld de optie Altijd één geselecteerde waarde inschakelt in de eigenschappen van Keuzelijsten .