Menu Venster

Het menu Venster is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Trapsgewijs Hiermee rangschikt u vensters zo dat ze elkaar overlappen.
Naast elkaar De vensters worden zo geschikt dat ze elkaar niet overlappen.
Pictogrammen schikken De pictogrammen worden onder in het venster geschikt.
Beschikbare documenten Hiermee opent u een uitgebreide lijst met geopende QlikView-documenten en extra documentinformatie. Als u een venster selecteert, wordt dit het actieve venster.