Menu Beeld

Het menu Beeld is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Werkbladen In een trapsgewijs menu worden alle werkbladen in het document weergegeven, gesorteerd op weergave van links naar rechts.
Werkbalken In een trapsgewijs menu kunt u elke werkbalk inschakelen die in het document moet worden weergeven.

De volgende werkbalken kunnen onafhankelijk van elkaar worden getoond: Standaard, Navigatie, Ontwerp, Werkbladen en Bladwijzers. Het laatste item in de lijst is de optie Aanpassen (Werkbalken)..., waarmee u de werkbalk naar uw eigen voorkeuren kunt configureren.
De werkbalken Standaard, Navigatie en Ontwerp zijn vooraf gedefinieerd met een praktische selectie menuopdrachten. De werkbalken Werkblad en Bladwijzer worden weergegeven als vervolgkeuzelijst, waarin u tussen de verschillende werkbladen en bladwijzers kunt navigeren. Denk eraan dat u de inhoud en functionaliteit van elke werkbalk op allerlei manieren kunt configureren via de optie Aanpassen.

Tip: Uiterst links op elke werkbalk, en ook op de menubalk, wordt een symbool met verticale puntjes weergegeven. Hiermee kunt u de balken verslepen en op de standaard Windows-wijze losmaken of vastzetten ("docken").
Statusbalk Hiermee kunt u de statusbalk in- of uitschakelen.
In- en uitzoomen Hiermee kunt u zoomen in stappen van 25% om het werkblad aan te passen aan de verschillende schermresoluties. Andere zoomfactoren kunnen worden ingesteld op de pagina Werkbladeigenschappen: Algemeen.
Serverobjecten Hier schakelt u het deelvenster Serverobjecten in en uit.
Vensterformaat wijzigen Met deze optie kunt u de venstergrootte van het QlikView-document instellen op een van de verschillende beschikbare gebruikelijke schermresoluties.
Aanpassen aan venster Hiermee wijzigt u het formaat van het actieve werkblad met alles erop, zodat het in het venster past.
Zoomfactor op alle werkbladen toepassen De zoominstellingen van het weergegeven actieve werkblad worden doorgevoerd op alle werkbladen van het document.
Ontwerpraster Hiermee worden de volgende functies in- of uitgeschakeld: het ontwerpraster, plaatsaanduidingen voor actieve werkbladobjecten en uitlijnen op raster tijdens het aanpassen van de grootte en positie van objecten in de opmaak. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+G.
WebView-modus in-/uitschakelen Hiermee wordt de WebView-modus in- of uitgeschakeld, waarbij de interne webbrowser in QlikView het document in de AJAX-modus weergeeft.
Huidige selecties... Hiermee opent u het dialoogvenster Huidige selecties waarin de selecties worden weergegeven op veldnaam en veldwaarde. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+O.