Ga naar hoofdinhoud

Wizard Tijdgrafiek

OP DEZE PAGINA

Wizard Tijdgrafiek

Met deze wizard kunt u grafieken maken waarin een bepaalde maateenheid (uitdrukking) moet worden gekwalificeerd en vaak moet worden vergeleken in verschillende tijdperioden.

U wilt bijvoorbeeld een uitdrukking als som (Verkoop) weergeven, maar alleen voor het laatste jaar of het huidige kwartaal tot op heden. Vaak zult u dat resultaat ook willen vergelijken met het resultaat in een vorige periode, bijvoorbeeld het vorige jaar of hetzelfde kwartaal van het vorige jaar. Hoewel QlikView diverse functies bevat waarmee dergelijke uitdrukkingen kunnen worden gemaakt, kunnen die voor de beginner wat moeilijk te doorgronden zijn. Met de wizard Tijdgrafiek worden uw basismeetuitdrukkingen volgens uw eigen specificaties in de juiste tijdkwalificatiefunties opgenomen.

De wizard Tijdgrafiek openen

U opent de wizard Tijdgrafiek door Wizard Tijdgrafiek in het menu Extra te kiezen of door op de desbetreffende knop op de werkbalk Ontwerp te klikken.

De eerste keer dat u de wizard start, wordt een startpagina weergegeven met een beschrijving van het doel van de wizard en de te volgen basisstappen. Als u de startpagina voortaan wilt overslaan, schakelt u de optie Deze pagina niet meer tonen in.

Afhankelijk van de opties die u selecteert, kunnen enkele van de onderstaande stappen worden overgeslagen. Ga verder in de wizard door op Volgende te klikken. Klik op Voltooien om de grafiek af te maken en terug te keren naar de layout. U kunt op elk willekeurig moment via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen naar de grafiek terugkeren om aanpassingen te doen.

In de wizard Tijdgrafiek wordt u door de volgende basisstappen geleid:

Kies grafiektype Selecteer het gewenste type grafiek door op een van de pictogrammen te klikken. De beschikbare grafiektypen zijn speciaal geschikt voor tijdsperiodekwalificatie. Nadat u de wizard hebt voltooid, kunt u het grafiektype in elk ander QlikView-grafiektype wijzigen via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen.
Definieer dimensie(s) Op deze pagina definieert u de dimensie(s) van de grafiek. Selecteer een of meerdere dimensies in de vervolgkeuzelijsten. Hiermee worden waarden gedefinieerd waarvoor de grafiekuitdrukking(en) moeten worden berekend. Dimensies worden in tabelgrafieken gewoonlijk links getoond en in bijvoorbeeld staafgrafieken op de x-as.
Na het uitvoeren van de wizard kunt u op elk moment dimensies toevoegen of wijzigen via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen.
Uitdrukkings- en tijdreferenties Op deze pagina definieert u de onderliggende basisuitdrukkingen en tijdreferenties van de grafiek.
Basisuitdrukking
Typ een uitdrukking waarmee u de te bestuderen meting definieert, bijvoorbeeld sum(Verkoop).
Tijdsstempeluitdrukking
Maak een uitdrukking (of alleen een veldnaam) waarmee de locatie wordt aangegeven van een tijdsstempel (gewoonlijk een datum) dat is gekoppeld aan een transactie, bijvoorbeeld OrderDatum.
Basisdatumuitdrukking
Type een uitdrukking die de tijdsreferentie biedt voor de vergelijking met alle transactietijdsstempels, bijvoorbeeld today().
Als u meer ruimte nodig hebt om een van de uitdrukkingen te bewerken, kunt u op het pictogram ... klikken om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Kies Tijdsperiode Op deze pagina selecteert u de basistijdsperiode waarvoor u de grafiek maakt.
Onder Tijdsperiode selecteert u de tijdsduur die u voor het kwalificeren van de grafiekuitdrukking en het maken van vergelijkingen wilt gebruiken. Als u de optie Maand(en) kiest, kunt u een tijdperiode van 1, 2, 3, 4 of 6 maanden selecteren in de vervolgkeuzelijst Meerdere maanden. De waarde 3 is gelijk aan de optie Kwartaal. Maanweken zijn gedefinieerd als opeenvolgende perioden van 7 dagen, elk jaar beginnend bij 1 januari. Er zijn altijd precies 52 maanweken in een jaar, wat inhoudt dat maanweek 52 8 of 9 dagen bevat.
Schakel de optie Tot op heden in als u de datummodus wilt gebruiken. Voor alle tijdsperioden behalve Dag betekent dit dat alleen transacties worden opgenomen met een datumwaarde in de Tijdsstempeluitdrukking tot en met de datum in de Basisdatumuitdrukking (zie definities op vorige pagina). Voor Dag wordt de exacte tijd in de Basisdatumuitdrukking als scheiding gebruikt.
Als u de optie Laatst voltooide periode als basis inschakelt, wordt de laatst afgesloten periode als basis genomen, bijvoorbeeld het laatst afgeronde hele kwartaal.
Periode-startverschuiving Op deze pagina kunt u een ander begin voor de gekozen tijdsperiode aangeven. In veel gevallen kunt u deze pagina overslaan. Afhankelijk van de Tijdsperiode die u in stap 4 hebt gekozen, wordt een van de volgende twee opties weergegeven
Begin van het jaar
Als u werkt met (fiscale) jaren die niet in januari starten, kunt u de eerste maand van uw (fiscale) jaar kiezen in deze keuzelijst. Deze optie is alleen beschikbaar als de in stap 4 gekozen Tijdsperiode Jaar, Kwartaal of Maand(en) is.
Weekdag-verschuiving
Hier kunt u het begin van de week of het begin van de dag wijzigen. U geeft de verschuiving op in dagen en/of delen daarvan. Bijvoorbeeld 1 als een kalenderweek op dinsdag moet beginnen, of 0.125 voor een dag die om 3 uur 's morgens moet beginnen. Deze optie is alleen beschikbaar als de in stap 4 gekozen Tijdsperiode Week, Maanweek of Dag is.
Definieer vergelijkingsperiode Op deze pagina definieert u de vergelijkingsperiode. Als u Jaar hebt gekozen bij Tijdsperiode in stap 4, wordt deze pagina automatisch overgeslagen.
Jaar
Stelt dezelfde periode in het afgelopen jaar in als de vergelijkingsperiode, bijvoorbeeld hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Periode
Stelt de afgelopen periode in als de vergelijkingsperiode, bijvoorbeeld het 2e kwartaal vóór het 3e kwartaal in een bepaald jaar.
Dynamisch vergelijkingsjaar
Met deze optie kunt u het vergelijkingsjaar instellen op het grootst geselecteerde jaar voorafgaand aan het basisjaar. Als u dus een vergelijking wilt opgeven tussen het huidige jaar (bijvoorbeeld 2006) en een niet-direct voorafgaand vorig jaar (bijvoorbeeld 2003), kunt u deze optie gebruiken en respectievelijk 2006 en 2003 in het programma selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar bij de basisvergelijkingsperiode Jaar.
Kolomselectie en -presentatie Op deze pagina kunt u kiezen welke uitdrukkingskolommen u wilt opnemen in de grafiek en aangeven of u wilt dat er automatisch een grafiektitel wordt gegenereerd.
Schakel de optie Objecttitel instellen in als u wilt dat er automatisch een toepasselijke grafiektitel wordt ingesteld.
De grafiek die met de wizard is gemaakt, bevat altijd een kolom waarin de basisuitdrukking van de grafiek wordt getoond binnen de basisperiode. Daarnaast kunt u tot drie aanvullende kolommen toevoegen:
Vergelijkingsperiode opnemen
Schakel deze optie in als u een kolom wilt toevoegen waarin de basisperiode van de grafiek wordt getoond binnen de vergelijkingsperiode.
Inclusief wijziging
Schakel deze optie in als u een kolom wilt toevoegen waarin het absolute verschil wordt getoond tussen de basisuitdrukking van de grafiek in de basisperiode en de vergelijkingsperiode.
Inclusief relatieve wijziging
Schakel deze optie in als u een kolom wilt toevoegen waarin het relatieve verschil (procentuele wijziging) wordt getoond tussen de basisuitdrukking van de grafiek in de basisperiode en de vergelijkingsperiode.